Klacht- en tuchtprocedure

Als je niet tevreden bent over mij als therapeut of over de behandeling dan zou ik dat graag van je willen weten. In een gesprek kijken we dan samen hoe we tot een oplossing kunnen komen.

Indien wij er samen niet uitkomen of een gesprek met mij is op bepaalde redenen niet mogelijk, dan kun je het volgende doen.

 

SVN

Neem contact op met de Contactpersoon Klachten van de beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland. Klik hier voor informatie over de klachtenprocedure.

 

SCAG

Blijkt het niet mogelijk om met de Contactpersoon Klachten van de beroepsvereniging de klacht op te lossen, dan zal deze contactpersoon je verwijzen naar een onafhankelijke geschillencommissie. Als therapeut val ik onder het klachtrecht van de Wkkgz en ben via de beroepsvereniging aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). SCAG is een erkende en onafhankelijke Wkkgz-geschillencommissie. Je krijgt dan ondersteuning van een onafhankelijke klachtenfunctionaris die je helpt bij het formuleren van je klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Bekijk hier de cliëntenfolder van de SCAG.

 

TCZ

Indien al het voorgaande geen oplossing heeft geboden en er duidelijk sprake is van een tuchtwaardige klacht dan kun je je klacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TSZ). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.